Menu knop

Logo De Gehoorzame HondLogo De Gehoorzame Hond

  1

V: Mijn hond heeft alle inentingen gekregen maar is nog geen 3 maanden oud, mag ik al starten?

A: Neen, honden moeten de leeftijd van 3 maanden hebben bereikt.

  2

V: Mag ik met een tweede hond komen trainen?

A: Dat mag, voor een tweede hond die door dezelfde geleider wordt getraind bedraagt het lidgeld 45 euro.

  3

V: Zijn er bijkomende kosten naast het lidgeld?

A: Neen, in het lidgeld is alles inbegrepen. Het kan wel gebeuren dat voor (vrijblijvende) nevenactiviteiten een inschrijvingsgeld wordt gevraagd.

  4

V: Mogen meerdere geleiders de training uitvoeren?

A: Dit raden we ten stelligste af (is niet bevorderlijk voor de opleiding) maar het is niet verboden. Indien er toch een 2de geleider wordt ingeschakeld zal deze ook een inschrijvingsformulier dienen in te vullen. Het lidgeld zal gehalveerd worden voor de 2de geleider.

  5

V: Is er een instapmoment om met de training te starten?

A: Neen, er kan tijdens iedere trainings-dag worden aangesloten wanneer aan de voorwaarden is voldaan (in orde met vaccinaties en leeftijd van 3 maanden is bereikt).

  6

V: Hoe groot zijn de groepen waarin getraind wordt?

A: Meestal zijn de groepen niet groter dan 6 geleiders. Afhankelijk van de opkomst kan dit oplopen tot 8 geleiders, iets wat zelden gebeurt.

  7

V: Mag men met meerdere geleiders van één hond het terrein op?

A: Neen, tijdens de training gaat 1 geleider met de hond op het terrein.

  8

V: Mag mijn kind dat nog geen 14 jaar oud is de geleider zijn?

A: In principe wordt dit niet toegelaten. Indien er een grondige reden is kan besloten worden de combinatie toch een kans te geven. Na een 3-tal lessen wordt dit geëvalueerd waarna besloten wordt of de training door het kind kan verder gezet worden of niet. Na deze beslissing wordt dan ingeschreven.

  9

V: Hoeveel bedraagt het lidgeld?

A: Het lidgeld bedraagt 90 euro op jaarbasis. Een tweede geleider voor dezelfde hond vult ook een inschrijvingsformulier in en betaalt eveneens 90 euro.